Liten tra­fikknedgang før over­gang til ny bom

Tra­fik­ken gjen­nom E16-bom­men ved Koparvike i Sør-Aurdal har gått litt ned i slutt­fa­sen før bom­men vart av­vik­la.