E16 på Filefjell auka med 22,9 prosent, men tapar mot Hardangervidda og Haukelifjell

Frå 2011 til 2018 har trafikken på E16 over Filefjell auka med 22,9, prosent eller med 162 bilar i døgnet.