Statsbudsjettet for 2020: 100 mil­li­o­nar til Kvams­klei­va

Re­gje­rin­ga gjer i stats­bud­sjet­tet for 2020 framlegg om å setja av 100 mil­li­o­nar til ut­byg­ging av Kvams­klei­va på E16 i Vang.