Storberget ber for Kvamskleiva

Fylkesmann Knut Storberget har bedt Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet setja i gang utbetring av Kvamskleiva.