Avskjedsgave til avtroppande ordførar: Inger Torun fekk tunnel og europaveg til 1,5 milliardar kroner rett inn på gardstunet

- Nye E16 er døropninga til Valdres, seier nyleg avtroppa ordførar i Nord-Aurdal, Inger Torun Klosbøle (Ap).