Kvar time pas­se­rer det 341 bi­lar mel­lom Lei­ra og Fa­ger­nes

Artikkelen er over 1 år gammel

Bil­tra­fik­ken på E16 mel­lom Lei­ra og Fa­ger­nes be­gyn­ner å bli skik­ke­leg tett.