Har besøkt Valdres to gonger sidan 1988 – no er transportkomiteen i Mjøsområdet – Eltun er provosert

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er i dag på besøk i Hedmark og Oppland, men ingen ordførarar frå Valdres har fått invitasjon til å vera med. Komiteen vil heller ikkje besøke Valdres.