Her finn du alle tal om det siste E16-prosjektet: Vis­ste du at det er lagt 40.000 me­ter med trekkerøyr på veg­an­leg­get Øye-Eids­bru

Elektronikk: Det er mykje elektronikk inne i tunnelen. Legge merke til viftene i taket.

Elektronikk: Det er mykje elektronikk inne i tunnelen. Legge merke til viftene i taket. Foto:

Det er eit om­fat­tan­de ar­beid som ligg bak byg­gin­ga av det om lag 4,5 ki­lo­me­ter lan­ge veg­an­leg­get Øye-Eids­bru, som også om­fat­tar den 2,1 ki­lo­me­ter lan­ge Rødølstunnelen.

DEL

Vang: Vis­ste du for ek­sem­pel at det på an­leg­get er lagt 40 ki­lo­me­ter med trekkerøyr, brukt 45.000 tonn med as­falt og mon­tert 10.500 sik­rings­bol­tar inne i tun­ne­len?

Veg­an­leg­get kos­tar 670 mil­li­o­nar kro­ner, og det er bygd i sam­svar med kost­nads­over­sla­get. Ve­gen Øye-Eids­bru er sis­te etap­pe på det fire mil lan­ge veg­pro­sjek­tet Bor­laug-Øye, som har gitt meir vin­ter­sik­ker veg over Fi­le­fjell. Her er veg­an­leg­get i tal.

Masse, as­falt og be­tong

Betong: det har gått med mykje betong på støyping av den 210 meter lange Strøndafjordbrune.

Betong: det har gått med mykje betong på støyping av den 210 meter lange Strøndafjordbrune. Foto:

 • Mas­se­flyt­ting av jord: ca. 250.000 ku­bikk­me­ter
 • Spreng­ing av berg i da­gen: ca. 107.000 ku­bikk­me­ter fast mas­se
 • Utsprengt berg i tun­nel: ca. 176.000 ku­bikk­me­ter fast mas­se
 • Ut­lag­de overbygningsmasser: ca. 70.000 ku­bikk­me­ter
 • As­falt: ca. 45.000 tonn
 • Be­tong: ca. 4.500 ku­bikk­me­ter
 • Vatn og frost­sik­ring i tun­nel: ca. 35.000 kvad­rat­me­ter
 • Sprøyte­be­tong/brann­sik­ring i tun­nel: ca. 3.000 ku­bikk­me­ter
 • Sik­rings­bol­tar i tun­nel: ca. 10.500 stk.

Elek­tro

Elektronikk: Det er mykje elektronikk inne i tunnelen. Legge merke til viftene i taket.

Elektronikk: Det er mykje elektronikk inne i tunnelen. Legge merke til viftene i taket. Foto:

 • 3 tav­ler for 400 V TNS normal­straum
 • 3 tav­ler for 400 V TNS nød­straum
 • 2 tav­ler for sty­ring/fi­ber (SRO)
 • ca. 500 tunnellysarmaturar
 • 89 rømmingslysarmaturar
 • 12 stk. im­puls­ven­ti­la­to­rar
 • 14 stk. nødstasjonsskåp med inn­rei­ing
 • ca. 30 inn­ven­dig opp­lys­te skilt
 • 4 stoppblinksignal
 • 18 nød­te­le­fo­nar
 • ca. 7 ki­lo­me­ter fi­ber­ka­bel
 • 2 veg­bom­mar
 • 6 ITV-ka­me­ra i dag­sone
 • 2 domekamera i dag­sone
 • ca. 18 ka­me­ra i tun­nel
 • 22 lys­mas­ter på veg i da­gen
 • ca. 40.000 me­ter med trekkerøyr
Hjelp: Bilisten skal raskt få hjelp om det skjer noko uventa. Byggeleiar Stein Henry Øvstetun og prosjektleiar Odd Erik Haugen viser fram kiosk med nødtelefon og brannslokkingsapparat.

Hjelp: Bilisten skal raskt få hjelp om det skjer noko uventa. Byggeleiar Stein Henry Øvstetun og prosjektleiar Odd Erik Haugen viser fram kiosk med nødtelefon og brannslokkingsapparat. Foto:

Andre for­hold

 • Til­ret­te­lagt jord­bruks­are­al i Eidskroken: ca. 47 de­kar
 • Veg­breid­de: 8,5 me­ter ink­lu­si­ve ban­ket­tar.
 • Tunneltversnitt: 9.5 me­ter
 • Stig­nings­for­hold tun­nel: 0.95 pro­sent
 • Stig­nings­for­hold veg i da­gen: 4.33 pro­sent
 • Kost­nad: 670 mil­li­o­nar
 • Sam­la lengd: Om lag 4,5 ki­lo­me­ter

Artikkeltags