Om ikkje lenge op­nar Rødølstunnelen: Fire mil med ny eu­ro­pa­veg snart ein re­a­li­tet

Pro­sjekt­lei­ar Odd Erik Haugen og byggjeleiar Stein Henry Øv­ste­tun i Sta­tens veg­ve­sen kan snart set­ja kro­na på ver­ket.