Arne Bang fekk stortingsmelding i retur frå samferdselsministeren: E16 og verdas lengste biltunnel måtte byggast på nynorsk

Under Kjell Opseth handla vegpolitikk også om språkpolitikk.