Ber om svar på Kvamskleive og E16 til Hande

Regionstyret i Valdres ber Statens vegvesen om fleire avklaringar når det gjeld vidare framdrift for E16-utbygginga i Valdres.