E16 Bagn-Bjørgo: Opnar eit år før tida

Veganlegget Bagn–Bjørgo har vorte halde fram som eit stjerneeksempel på god vegdrift.