E16-kommentarar: Mange breie smil under vegopninga

Det var mange breie smil å sjå under opninga av nye E16 mellom Bagn og Bjørgo.