E16 må byggast for modulvogntog

Dagleg leiar i Valdres Natur- og Kulturpark Jørand Ødegård Lunde peikar på at E16 er svært viktig for næringslivet.