Går for kort tunnel, men må avklare rasfare, jordvern og veg inn i Fagernes

Regionstyret i Valdres er samstemt – dei går for ein kort tunnel frå Breiset til Strand. Men regionstyremøtet torsdag vart avvikla utan ordførarane i Øystre Slidre og Etnedal, som var opptekne med andre møte.