Sjå når dei ulike vegstrekningane vart utbygde og kor mykje dei kosta: E16-utbyggingar for 5,6 milliardar i Valdres frå 1993 til i dag

I perioden 1993 -2020 er det gjennomført E16-utbyggingar i Valdres for nær 5,6 milliardar kroner.