Statsbudsjettet 2020: 412 millionar til E16 i Valdres

Regjeringa vil bruke 412 millionar på E16-strekningar i Valdres i 2020.