Eidsiva har styrket sitt resultat

Det styrkede resultatet i Eidsiva påvirkes mest av engangsgevinsten fra transaksjonen med Gudbrandsdal Energi.

Det styrkede resultatet i Eidsiva påvirkes mest av engangsgevinsten fra transaksjonen med Gudbrandsdal Energi.

Artikkelen er over 3 år gammel

Eidsiva har styrket sitt resultat etter årets tre første kvartaler. Årsaken er blant annet salg av eierandeler i konsernets markedsselskap til Gudbrandsdal Energi. Samtidig øker inntektene med økte kraftpriser.

DEL

(Gudbrandsdølen Dagningen) Eidsivas resultat etter skatt etter tre kvartaler ble 309 millioner kroner. Resultatet er 86 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i 2015. Hovedårsaken er realisert gevinst i forbindelse med salg av Eidsiva Marked AS til Innlandskraft AS, som Eidsiva eier 50/50 sammen med Gudbrandsdal Energi, opplyser Eidsiva i en pressemelding.

- Vi ser forbedring av den underliggende driften i Eidsiva, men resultatet påvirkes mest av engangsgevinsten fra transaksjonen med Gudbrandsdal Energi, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Positiv kostnadsutvikling

Eidsivas forretningsstrategi med mål om å redusere kostnader begynner også å gjøre seg gjeldende i resultatet.

- Et kostnadseffektivt Eidsiva er en forutsetning for å kunne realisere spennende utbygginger innen vannkraft, strømnett, bioenergi og fiber de neste årene. Vi ser en positiv kostnadsutvikling for selskapet, og vi forventer å se ytterligere effekter av resultatforbedringsprogrammet i siste kvartal av 2016, uttaler Andresen i pressemeldingen. 

Styrket kraftpris
I årets tredje kvartal bidro også en styrking av kraftprisen til 21,3 øre per kWh til en forbedring av resultatet. Dette er en moderat pris, men likevel 11,3 øre over samme periode i 2015.

Driftsinntekter og driftskostnader fra og med tredje kvartal 2016 inkluderer ikke poster fra virksomhetsområdet Marked. Fra halvårsskiftet innarbeides resultatet fra virksomhetsområdet Marked regnskapsmessig i driftsresultatet som inntekt fra tilknyttet selskap.

Driftsresultatet etter tre kvartaler ble 632 millioner kroner. Det er 48 millioner kroner høyere enn fjoråret.

Investeringene hittil i år utgjør 692 millioner kroner.

 

Artikkeltags