Stor anleggsaktivitet på Tonsåsvegen fram til ferien

Artikkelen er over 1 år gammel

I lø­pet av den to må­na­der lan­ge pe­ri­o­den som ve­gen mel­lom Bjørgokrysset og Sa­na­toriesvingen er stengt, blir det hek­tisk an­leggs­verk­semd på strek­nin­ga.