Fleire køyrde Tyin-År­dal i året som gjekk

Tra­fikk­tal frå Statens vegvesen vi­ser at det var tra­fikk­au­ke på fyl­kes­veg 53 mel­lom Tyin og År­dal i 2018.