(Gudbrandsdølen Dagningen)

I en rapport som Fylkesmannen har sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vurderes evnen til å håndtere en flom som god. Kommunene har lært av storflommen i 1995, og av flommene i 2011, 2013 og 2014.

Men det er likevel noen utfordringer, skriver Fylkesmannen.

Blant annet er det vesentlig færre tilgjengelige mannskaper i HV og Sivilforsvaret enn i 1995 til å utplassere og fylle sandsekker.

HV 05 (Hedmark og Oppland) kan stille med opptil 3.000 personer, mot nær 6.000 i 1995.

Mindre mannskap nå

Sivilforsvaret har rapportert at de kan stille med sitt mannskap, men har også mindre mannskap nå enn i 1995. Røde Kors er også forberedt på å stille mannskap til disposisjon.

Dersom det skulle bli behov for sandsekker, må det avklares hvor mye mannskaper det er behov for og hvem som stiller mannskapene til rådighet, skriver Fylkesmannen i rapporten.

Oberstløytnant Tore K. Stårvik, sjef for HV05, forteller at Heimevernet er i beredskap hele tiden for eventuelle samfunnskriser.

Siden 2005 er Heimevernet blitt svært redusert gjennom kvalitetsreformen i 2005, og en omlegging før jul i fjor. Nasjonalt er Heimvernet redusert fra 85.00 mann til 40.000 siden 2005.

– Jeg har også sagt tidligere at Heimevernet er på et kritisk nivå, men samarbeidet i totalforsvaret, med politi, Sivilforsvaret, Fylkesmannen og Heimevernet, er blitt revitalisert og styrket og er bedre enn på mange år, sier Stårvik.

Har lært mye

Etatene har stadige øvelser og møter og er bedre forberedt på neste krise som kan oppstå.

- 22. juli lærte oss mye. Nå er vi bedre samordnet slik at de ulike etatene kan finne hverandre, sier han.

Beredsskapssjef hos Fylkesmannen i Oppland, Asbjørn Lund, sier at det er en utfordring at det er færre utkommanderbare mannskaper enn tidligere. Blant annet er det heller ingen rekruttskole for Forsvaret på Jørstadmoen lenger.

– Vårt alternativ er å bruke flere frivillige organisasjoner, som blant annet Røde Kors, og vi driver og kartlegger dette nå, sier han.

Det er særlig i forbindelse med bruk av sandsekker at Forsvaret har vært brukt i forbindelse med flom, og her er altså kapasiteten redusert fra 1995, men kommunene er ellers mer beredt på flom nå enn de var bare for noen år siden.

Han minner for øvrig om at alle har et ansvar for beredskap i forbindelse med flom. Grunneiere må sikre at vannveier er åpne, og alle løse eiendeler som rundballer og campingvogner må sikres.