Ellen Persvold tek med seg Jørn Hilme til Oslo - og då blir det folkemusikkfeber i hovudstaden tre heile dagar til endes

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi stikk til byen med hei­le Hil­me-kobbelet nes­te helg. Det blir full pin­ne på Riks­sce­nen i tre da­gar frå 3. til og med 5. mai, for­tel lei­ar for Jørn Hilme-stemnet, El­len Pers­vold. Ho lo­var at det blir skik­ke­leg fol­ke­mu­sikk­fe­ber i byen når Hil­me-stem­net byr opp til dans, mu­sikk, ak­ti­vi­te­tar og mat på Riks­sce­nen.