1.688 innvandrarar bidreg i valdressamfunnet

Artikkelen er over 2 år gammel

Utan innvandrarar ville folketalet i Valdres vore nede i rundt 16.000.