Lillehammer: Tirsdag kom beskjeden som mange i Valdres har håpet på.

- Fylkesutvalget har kommet fram til et omforent forslag, og vi mener at utbygging av ny storhall i Valdres er viktig for regional utvikling. En ny hall er også viktig for OFK som skoleeier, uttaler gruppeleder for Ap, Even Aleksander Hagen.

Snudde rundt

Opprinnelig hadde fylkesrådmanenn innstilt på avslag, men det var altså politisk vilje til å satse på Valdres.

Nytt punkt to i sak om Valdres Storhall lyder som følger:

"Oppland fylkeskommune ser utbygging av ny storhall som et viktig tiltak for å styrke regional utvikling i Valdres, og deltar med inntil 5 mill kr ytterligere finansiering under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert og at kommunene bidrar med beløp som kreves for at det blir interkommunalt. Midlene hentes fra fond, 5.5.1 distriktsmidler."

Forslaget ble fremmet av Even A. Hagen (Ap), Aud Hove (Sp), Anne Lise Fredlund (SV), Lasse Lehre (H), Eivind Brenna (V) og Jørand Ødegård Lunde (uavhengig).

Venstre presset på

Det var Eivind Brenna (V) fra Vestre Slidre som mailet over sitt forslag om Valdres Storhall allerede mandag, som da fikk tilslutning.

- I disse dager er det mange grunner for at fylkeskommunen skal bidra til optimisme i Valdres. Et påslag for OFK på 5 mill i forhold til å få på plass en hall for blant annet Valdres vidaregående, er lite i forhold påslagene for skoler som er bygd og skal bygges rundt i fylket. Vi foreslår derfor ny tekst på punkt 2 i vedtaket: «Oppland fylkeskommune deltar med kr. 5 mill. kr i ytterligere finansiering for å realisere byggeprosjektet for Valdres Storhall AS på Leira».

Engasjement på Facebook

Et lengre innlegg på Facebook av styreleder Torger Juel Fosse i Valdres Storhall, skapte debatt i forkant av saksbehandlinga. Her er noen av kommentarene:

  • Ivar Odnes:Nå er eg på Stortinget og deltek ikkje i fylkesutvalget i morgon. Det er det Aud Hove som skal ta seg av, men eg må seia at eg deler Ragnar sin inngang her til saka, og er ikkje spesielt imponert over styreleiars måte å argumentere her. Eg har respekt for at fylkesutvalgets medlemmar i morgon gjer det riktige valget utan å bli pressa på denne måten.
  • Eivind Brenna: I disse dager er det mange grunner for at fylkeskommunen skal bidra til optimisme i Valdres. Et påslag for OFK på 5 mill i forhold til å få på plass en hall for bl a Valdres vidaregående, er lite i forhold påslagene for skoler som er bygd og skal bygges rundt i fylket. Venstre foreslår derfor ny tekst på punkt 2 i vedtaket: «Oppland fylkeskommune deltar med kr. 5 mill. kr i ytterligere finansiering for å realisere byggeprosjektet for Valdres Storhall AS på Leira».
  • Jørand Ødegård Lunde:Fylkeskommunen har ansvar for at elevene får et tilbud. Jeg mener at det er klokt å få til en felles løsning. Så ja, jeg er innstilt på å støtte utbygginga, under forutsetning av at den fullfinansieres.
  • Inger Torun Klosbøle: Hei! I dag er tiden inne for å arbeide for interkommunalt anlegg og samfunnsutviklingen Valdres Storhall Vil være i Valdres. Vi ber kun om det materialkostnadene har økt siden 2012. Ikke til overskridelser! Håper på positivt svar fra våre politikere i Fylkestinget!

Slik var innlegget til Fosse, dagen før vedtaket:

Storhallen skal opp i Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune i morgen.

Administrasjonen har innstilt på et negativt vedtak. Argumentasjonen er at hvis fylket bidrar til et interkommunalt anlegg i Valdres, så vil fort fylket også måtte bidra til andre idrettsanlegg rundt omkring i kommunene.

Administrasjonen sin tilnærming er i mine øyne feil. Fylkeskommunen sitt bidrag skal sikre at elevene ved Videregående skole skal få et skikkelig tilbud for fysisk aktivitet.

Fylkeskommunen mener også at det er «grunn til å dvele ved det økonomiske omfang og størrelse prosjektet nå har med en kostnadsramme på kr 70 mill». Kostnadsrammen er nå blitt vesentlig høyere, men prosjektet har i all hovedsak hele tiden hatt den samme utformingen.

Fylkeskommunen kan selvfølgelig påpeke at prosjektet har blitt vesentlig dyrere enn forutsatt. Men fylkeskommunen har akkurat bevilget 90 millioner ekstra til skolene på Vinstra og Lillehammer. Disse har altså hatt en budsjettsprekk på 90 millioner, og får nå 475 millioner kroner mot 385 millioner som tidligere bevilget. Dette er en økning på 23,4% i forhold til opprinnelig bevilgning.

Valdres Storhall AS har søkt fylket om 27 millioner mot tidligere 22 millioner. Dette er en økning på 22,7%. Det Valdres ber om er altså bare en likebehandling av skolene på Vinstra, Lillehammer og Valdres. Vi mener ikke at det er rimelig at prosjektet i Valdres skal få beskjed om at prosjektet har fått en uant størrelse og omfang, mens det samme på Lillehammer og på Vinstra karakteriseres som en budsjettsprekk.

Jeg sender gjerne en stor takk til Oppland Fylkeskommune for at de møter opp på Skiferplassen på Fagernes, og tenner våre lykter når det mørkner i Valdres. Men lyset fra slike markeringer blir dessverre ganske fort borte.

Med ekstra 5 millioner fra fylket synes det imidlertid klart at et varig lys vil kunne tennes i Valdres nå rett før jul.

Da blir det Storhall!

Les vedtakt fra fylkesutvalget her.