Brua på plass i Sanatoriesvingen

Det er no ferie på veganlegget over Tonsåsen, men i løpet av ferien er både brua i Sanatoriesvingen og kulverten ved Os støypt ferdig.