Utval vil styrke lokal forvalting

Artikkelen er over 3 år gammel

Bygdefolk skal fortsatt ha førsterett til jakt og fiske, mest mogleg skal avgjerast på lokalt nivå, og nydyrking skal innførast som ein almenningsrett.