Ville plyndre ein bank og dra til Hedalen

Målaren Jacob Gløersen (1852-1912) høyrer til gullalderen i norsk målarkunst, men er i dag lite kjend. No har det kome bok om han.