As­fal­te­ring står att: Grunn­ar­bei­det på Hedalsvegen fer­dig

Brød­re­ne Dok­ken har av­slut­ta det grøv­ste ved­li­ke­halds­ar­bei­det på fyl­kes­veg 243 gjen­nom He­da­len.