Ak­ti­vi­tets­park til 1,2 mil­li­o­ner kro­ner snart klar i Hedalen etter stort spleiselag

I Hedalen legger de snart siste hånda på verket til det som vil bli en fantastisk flott aktivitetspark.