Ingen bruker mer legemidler enn innlandsfylkene

FORBRUK: Hedmarkingen og opplendingen topper statstikken for medisinbruk i Norge.

FORBRUK: Hedmarkingen og opplendingen topper statstikken for medisinbruk i Norge. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Hedmark og Oppland topper statistikken over legemiddelforbruk i Norge i 2016. Innbyggerne i innlandsfylkene bruker til sammenligning mer enn 50 prosent mer legemidler enn innbyggerne i Oslo.

DEL

(Gudbrandsdølen Dagningen) – Det kan være mange grunner til fylkesvise forskjeller. En større andel eldre i et fylke kan være noe av forklaringen på høyere forbruk. Dårligere folkehelse kan forklare noe. Det kan også være regionale forskjeller i legenes forskrivningspraksis. Men en del av forskjellene har vi imidlertid ingen god forklaring på, sier næringspolitisk direktør i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes.

Store variasjoner

Det er store variasjoner i legemiddelforbruket mellom fylkene i Norge, målt i antall definerte døgndoser pr. innbygger. Hedmark, Oppland og Østfold ligger på topp, alle med over 660 døgndoser pr. innbygger, som betyr at hver innbygger i gjennomsnitt bruker 1,8 legemiddeldoser daglig.

Det er mer enn 50 prosent mer enn i Oslo, som har det laveste forbruket pr. innbygger. I Hedmark bruker de 25 prosent mer legemidler pr. innbygger enn snittet for hele Norge. Forbruket øker Oppland skiller seg også ut ved at de hadde en vekst i legemiddelforbruket i fjor som var nesten ett prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Under snittet

Sogn og Fjordane, som ligger i den nedre delen av listen, er det eneste fylket der man brukte mindre legemidler pr. innbygger i fjor sammenlignet med året før. Akershus, Rogaland og Oslo er fylkene med minst legemiddelbruk pr. innbygger, alle godt under landsgjennomsnittet.

Artikkeltags