Harald Hvattum skal skrive bok om Hadelands nyere historie

Da bygdebokkomiteen for Hadelands historie skulle velge hvem som skulle føre den nyere historien i pennen, falt valget på Harald Hvattum.