På fire år: Valdreskommunane har behandla nær 4.000 byggesøknader

Byggeaktiviteten i Vald­res har i løpet av dei siste fire åra vore enorm, sett i for­hold til fol­ke­ta­let