Hyt­te­fa­brik­ken i He­da­len in­ves­te­rer for 15 mil­li­o­ner kro­ner: Hed­da le­ve­rer ei hyt­te i uka – og nå byg­ger de en eks­tra pro­duk­sjons­hall

Hyt­te­sal­get svin­ger fra år til år, men Hed­da Hyt­ter i He­da­len er op­ti­mis­ter og sat­ser sterkt. Nå in­ves­te­res det 15 mil­li­o­ner kro­ner. Dag­lig le­der Mag­ne Oms­rud kopler sat­sin­ga opp mot kom­mu­nens bo­lyst­pro­sjekt.