(Gudbrandsdølen Dagningen)

5.000 jegerne melder inn skutt elg i denne løsningen, og resultatet vises umiddelbart i en egen kartvisning på http://elgbors.statskog.no. Statskog forvalter elgjakt i store deler av landet med en kvote på drøyt 1600 elg, og det er jakta i disse områdene som vises i løsningen.

I fjor raste en diger elgokse forbi posten til Kjersti (23) – i år debuterer hun som elgjeger 

Digital rapportering

Rapporteringen kan skje via nettbrett, mobil eller PC.

- Nettbrett og jakt hører sammen, fordi vi har digitalisert og forenklet rapporteringssystemene. Jegerne skal rapportere type dyr, når det er skutt, hvor det er skutt og slaktevekt. Nå får vi digitalisert denne informasjonen og kan presentere det på et digitalt kart, tilgjengelig for publikum sier Trond Gunnar Skillingstad som er kommunikasjonssjef Statskog.

Helene (14) fikk kronhjort på veg til skolebussen 

Elgbørsen viser i hvilket jaktfelt elgen er skutt. I tillegg er det informasjon om tidspunkt, type dyr og slaktevekt.

- Det er en ekstraservice vi kan gi relativt enkelt når jaktsystemene er digitalisert. Men det gir også en åpenhet rundt jakt som kan bidra til å ta bort grunnløse spekulasjoner om hva som blir skutt og ikke der Statskog forvalter jakt på vegne av fellesskapet, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.

- Vår erfaring uavhengig av dette rapporteringssystemet er at norske jegere er til å stole på og at de rapporterer inn korrekt opplysninger. De stikkprøvene vi har tatt viser at så i meget stor grad er tilfelle sier Skillingstad til GD.

Merk at Elgbørsen gjelder elg som felles der Statskog er grunneier.

Verdens tetteste bestand

Norge har verdens tetteste elgstamme, og jegerne bidrar til å regulere stammen gjennom den årlige jakta. Det gjør at stammen holdes på et bærekraftig nivå.

Gjennomsnittlig slaktevekt på elgen er om lag 135 kilo. Storviltjegere hos Statskog tar ut over 200 tonn prima viltkjøtt i løpet av høsten.

I Oppland tilbyr Statsskog elgjakt i flere jaktfelt i kommunene Nord-Fron og Dovre.