Antal jordbruksbedrifter i Oppland er redusert med 54 prosent sidan 1989

Det er store strukturendringar i jordbruket