Foreslår at jordskifterettane i Valdres og Hallingdal blir samla på Nesbyen

Den regjeringsnedsette domstolkommisjonen foreslår at jordskifterettane blir samlokaliserte på Nesbyen.