Kjø­rer ved, må­ker snø, er før­s­te­mann på dug­na­der og stil­ler opp på Hedalsheimen: Ju­le­gle­de til hver­dags­hel­ter i He­da­len

Da­gens ju­le­gle­de går til Ar­vid Skog­stad og kona Be­rit i He­da­len.