Nær ein halv milliard i skatt

Ved utgangen av november hadde innbyggarane i Valdres betalt inn 481,7 millionar kroner i formue- og inntektsskatt til den kommunale forvaltninga i dei seks valdreskommunane.