Skat­ten i vald­res­kom­mu­na­ne: Vest­re Slidre har best skatte­ut­vik­ling

Skat­te­inn­gan­gen er eit godt mål på ut­vik­lin­ga in­nan øko­no­mi og næringsliv i dei en­kel­te kom­mu­na­ne.