Vest­re Slidre med størst skat­te­au­ke i ja­nu­ar

Vest­re Slidre kom­mu­ne auka skat­te­inn­gan­gen til kom­mu­nen frå 7,9 til 8,2 mil­li­o­nar kro­ner frå ja­nu­ar 2018 til ja­nu­ar 2019.