Vestre Slidre stadig best utvikling på skatteinngang

Vestre Slidre kommune er den kommunen som gjennom dette året har hatt best utvikling på inntektsskatten samanlikna med fjoråret.