Vang og Sør-Aurdal har størst prosentvis auke i skat­te­inn­gan­gen

Sta­tis­tisk sent­ral­byrå har klar over­sik­ta over skat­te­inn­gan­gen til kom­mu­na­ne i dei to fyrste må­na­de­ne av året.