Vestre Slidre aukar mest

Vest­re Slidre har stør­re auke i skat­te­inn­gan­gen enn dei andre vald­res­kom­mu­na­ne.