År­bok num­mer 96 med bu­rei­sing som tema: Det vart gitt løyve til 387 bu­rei­sings­bruk i Valdres

Vald­res his­to­rie­lag er klar med ei ny år­bok – nummer 96 i rek­ka.