(Gudbrandsdølen Dagningen)

Dagens presentasjon av statsbudsjettet kom med gledelige nyheter for Kulturbudsjettet for 2019 gir Teater Innlandet en markant økning i tilskudd.

De statlige bevilgningene til Teater Innlandet i 2018 er på 24,63 millioner kroner. Neste års bevilgning på 26,07 millioner, innebærer en økning på 5,85 prosent.

Inkludert i denne bevilgningen er et tilskudd på 850 000 kroner til prosjektet «Publikum i fokus». Prosjektet handler om publikumsutvikling og vil foregå i fire satsningskommuner høsten 2019.

Det er ennå ikke bestemt hvilke fire kommuner som får glede av prosjektet, men målet er å øke oppmerksomheten rundt Teater Innlandet og scenekunst generelt. De nøyaktige planene for prosjektet er ikke klare, men teateret ønsker å vie en uke til hvert sted og lage en kulturfest med forestillinger, seminarer og andre inkluderende aktiviteter som kan ta Teater Innlandet ut i gater og torg, inn på arbeidsplasser, skoler og kjøpesentre slik at hele lokalbefolkningen blir kjent med Innlandet Teater. Det skal samarbeides med lokale krefter og håpet er at det vil bidra til å bygge et økt eierskap til Teater Innlandet blant innlandets befolkning.