(Gudbrandsdølen Dagningen)

Hele 43 prosent av norske bønder sier de dropper sikkerhetsbelte når de kjører utenfor offentlig vei. Bare 17 prosent sier de alltid bruker belte.

Holdningene til sikkerhetsbelte blant bønder kommer fram i en undersøkelse Sentio har utført for Arbeidstilsynet.

De vanligste grunnene som oppgis for å droppe beltet er at det ikke anses som nødvendig, dårlige vaner eller at det er snakk om korte avstander, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått ved bruk av setebelte. En typisk ulykke skjer ved at fører blir kastet ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville de blitt mørbanket, men sannsynligvis reddet livet. Å bruke setebelte er viktig og enkel måte å hindre alvorlige ulykker. Her trengs det en holdningsendring, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Over halvparten av dødsulykker og andre alvorlige ulykker i landbruket skjer i forbindelse med bruk av traktor og utstyr montert på traktor.

Alle traktorer skal ha setebelte montert, og Vollheim oppfordrer folk til å bruke det.

– Bruk av setebelte kan utgjøre en forskjell på liv og død.