Fær­re bi­lar for­bi Lei­ra i mai og juni

Både i mai og juni har biltrafikken på E16 forbi Leira gått ned, mens den i juni har auka både gjennom Begnadalen og over Filefjell.