Ordførar og rådmann vil ikkje kommentere Valdres Storhall i avisa

Korkje ordførar Kåre Helland eller rådmann Haakon Boie Ludvigsen vil kommentere førespurnaden frå styreleiaren i Valdres Storhall AS om å stille ein pengegaranti for å få gjennomført ein rettstvist mot hovudentreprenøren Hugaas Entreprenør AS.

Artikkeltags