Gå til sidens hovedinnhold

NAV vil vite hva du mener

Artikkelen er over 8 år gammel

Fra mandag 14. oktober, og i to uker framover, inviteres besøkende på NAV-kontorene i Oppland til å delta i brukerundersøkelse om NAV. NAV ønsker tilbakemeldinger på hvordan brukerne opplever møtet med NAV og hvordan de synes tjenestene fungerer.

Undersøkelsen omfatter besøkende på NAV-kontorene i perioden, og alle som besøker kontorene oppfordres til å svare. Brukerne vil bli bedt om å svare på et elektronisk spørreskjema med 10-12 hovedspørsmål og tar mellom fem og ti minutter.

Spørsmålene handler om alt fra årsaken til at man oppsøker NAV-kontoret, hva salgs bistand men fikk, til vurdering av servicen hos NAV. Undersøkelsen er anonym.

Gir gode innspill i arbeidet med å bli bedre

Det er første gang at alle NAV-kontorene i Oppland gjennomfører en slik undersøkelse samtidig og NAV håper mange tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen kan besvares på ni ulike språk inkludert bokmål og nynorsk. Dette vil gi enda flere anledning til å svare. Undersøkelsen gir viktig informasjon om hvordan brukerne opplever møtet med NAV og vil være viktig i arbeidet med å utvikle NAV-kontorene videre. Resultatene fra undersøkelsen brukes både internt i kontorene og i samarbeid med etatens brukerutvalg og de lokale brukerutvalgene. Medlemmene i utvalgene jobber kontinuerlig med å sørge for at innspill og meninger fra brukerne følges opp av NAV og fører til bedre tjenester.