Musikkeventyr med Hundadn, kammerkor og brass

Til hausten er det duka for eit trippelsamarbeid mellom tre spennande musikkaktørar i Valdres.